Kariérové poradenstvo

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici funguje ako organizačná súčasť referátu celoživotného vzdelávania UMB. V rámci aktivít Kariérneho centra UMB je možné využiť služby kariérového poradenstva (individuálne a skupinové), zúčastniť sa workshopov a tréningov zameraných na riadenie kariéry alebo si vyskúšať priebeh assessment centra. Jedným z cieľov centra je aj sprostredkovanie kontaktu medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi formou veľtrhov práce, odborných prednášok, workshopov so spoločnosťami a exkurzií. Kariérne centrum UMB na svojich stránkach a sociálnych sieťach pravidelne informuje o aktuálnych pracovných pozíciách, ponukách stáží a praxí. Pre verejnosť vytvára priestor pre ďalšie vzdelávanie prostredníctvom širokej ponuky kurzov záujmového vzdelávania.

Kariéra je cesta, rozbehnite ju s nami."