Univerzitný deň pracovných príležitostí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľová skupina

  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • široká verejnosť.

Cieľ podujatia

  • Cieľom podujatia Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností prezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti.
  • Cieľom podujatia Univerzitný deň pracovných príležitostí je podporovať komunikáciu, spoluprácu študentov UMB a verejnosti s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania pracovných príležitostí. Pre firmy tak otvoriť priestor k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu.
  • Stretnutie uchádzačov o prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej atmosfére.

Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia

Majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a ... .

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie