Tím KC UMB

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
Mgr. Jana Štefániková

Mgr. Jana Štefánikováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1137   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora