Osobný rozvoj - It´s up to you

Kedy? 6. december 2018 od 9.00 h. do 14.00 h.

Kde? P2, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

 

Program školenia

9:00   Úvod školenia, zoznámenie sa, predstavenie programu, očakávania

 

10:00   Aké kompetencie očakávajú firmy od absolventov na trhu práce?
           Moje úspechy (čo som dokázal/a, na čo som hrdý/á)

 

11:00   SWOT analýza (moje silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti)
             Moje hodnoty (čo je pre mňa v živote dôležité?)
             Osobné poslanie (čo je to poslanie a ako ho nájsť?)

 

12:00   Osobná vízia (čo je to vízia a ako si ju zadefinovať?)
             Ciele v štyroch oblastiach (práca, zdravie, vzťahy, voľný čas)
             Tvorba akčného plánu (kroky k mojim cieľom na najbližší rok)

 

13:00   Nástroje rozvoja (mentoring, koučing, consulting)
             Ponuka príležitostí (Iuventa, Erasmus+, Nexteria, LEAF,...)

 

14:00   Koniec školenia

 

Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o školenie prosím zašlite email s uvedením počtu miest na karierne.centrum@umb.sk za účelom nezáväznej rezervácie.

 

Kontakt:

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie