Akú máme budúcnosť?

 

Diskusie projektu „Akú máme budúcnosť?" moderuje Milan „Junior" Zimnýkoval

Prieskumy v poslednom čase potvrdzujú, že časť mladých ľudí uvažuje nad odchodom zo Slovenska, keďže sa necítia byť súčasťou diskusie o budúcnosti Slovenska.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko chce ako spoločensky zodpovedná firma prispieť k zmene tejto situácie. Preto organizuje sériu podujatí, na ktorých môžu mladí ľudia diskutovať o budúcnosti s osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života.

Projekt „Akú máme budúcnosť?" má ambíciu podporiť mladých ľudí, aby sa aktívne zamysleli nad svojou budúcnosťou a naštartovali aktivity, ktoré im môžu priniesť úspech, zabezpečenie, dôstojný život aj príležitosť meniť svoje okolie. Cieľom podujatia je ukázať mladým ľuďom spôsob, ako sa svojím dielom zapojiť do formovania budúcnosti Slovenska.

Diskusia mladých ľudí s osobnosťami z oblasti vedy, umenia, športu a biznisu prebehne na univerzitách v štyroch veľkých slovenských mestách. Moderátorom diskusie bude Milan „Junior" Zimnýkoval a v jednotlivých tematických kolách bude klásť každej osobnosti celkovo štyri otázky. Vďaka tomu dostane každý spíker dostatočný priestor predstaviť svoj pohľad na vybrané témy. V priebehu diskusie budú mať mladí ľudia príležitosť klásť otázky každej z osobností.

Generálnym partnerom podujatia je OVB Allfinanz Slovensko, a. s. Partnermi projektu sú Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a Metlife Slovensko.

 

Osobnosti, ktoré sa zapojili do projektu „Akú máme budúcnosť?":

  • Lukáš Latinák – herec
  • Martin Homola – automobilový pretekár
  • Radovan Brečka – inovátor a podnikateľ v oblasti IT
  • Peter Lím, riaditeľ najstaršieho ekologického festivalu na svete Ekotopfilm
  • Ján Jánošík – podnikateľ, krajský riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko

 

Všetky informácie o projekte „Akú máme budúcnosť?" nájdete na https://akumamebuducnost.sk/.