PRE FIRMY

Kariérne centrum UMB spolupracuje so zamestnávateľskými spoločnosťami s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou. Rôznorodé zameranie 6 fakúlt UMB ponúka možnosť využitia perspektívnych študentov a absolventov pre rôzne sféry trhu práce. Možno práve Vy nájdete prostredníctvom aktivít Kariérneho centra UMB nový potenciál pre Vašu spoločnosť.

Služby, ktoré ponúkame

  • organizovanie univerzitného veľtrhu pracovných príležitostí Univerzitný deň kariéry,
  • organizovanie podujatia Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí,
  • realizovanie prednášok, seminárov a workshopov na pôde UMB,
  • sprostredkovanie pracovných ponúk na stránke (služba je za poplatok, ktorý sa odvíja od počtu hľadaných pozícií alebo od dĺžky spolupráce),
  • zverejňovanie informačných materiálov o stážach, súťažiach, absolventských programoch, projektov pre študentov na stránke www.kc.umb.sk (bezplatne do odvolania),
  • vypísanie tém záverečných bakalárskych a diplomových prác pre študentov UMB (bezplatne),
  • zverejnenie firemného bannera na stránke www.kc.umb.sk (za poplatok),
  • výlep plagátov a informačných materiálov na vývesných tabuliach vo vybraných fakultách UMB (za poplatok).