Čo po škole - poznáš všetky možnosti?

Dôležitý oznam!

Workshop sa pre pracovnú cestu lektorky ruší

 

Zamestnanie. Zahraničie. Podnikanie. Doktorandské štúdium. Sú to všetky možnosti absolventa vysokej školy?

Príď na workshop, ktorý ťa zorientuje v pozitívách a negatívách jednotlivých možností a predstaví príležitosti, ktoré nie sú tak bežné. Ak chceš dosahovať viac ako ostatní, musíš robiť veci inak ako ostatní :)

 

Lektorka

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, lektorka neformálneho vzdelávania, riaditeľka OZ ZADOBE

 

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou