INDIVIDUÁLNE KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Potrebuješ sa zorientovať v sebe samom a vo svojom kariérnom smerovaní?
Chceš využiť svoj talent a schopnosti vo svojej budúcej práci naplno?

Chceš spoznať svoje hodnoty  a tak si vybudovať vlastnú značku?

 

Ak si aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali "áno" navštívte Vašu univerzitnú kariérovú poradkyňu a využite bezplatné služby kariérového poradenstva na UMB.

Kariérne centrum UMB ti pomôže otvoriť dvere k Vášmu sebapoznaniu.