INDIVIDUÁLNE KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Potrebujete sa zorientovať v sebe samom a vo svojom kariérnom smerovaní?

Chcete využiť svoj talent a schopnosti vo svojej budúcej práci naplno?

Chcete spoznať svoje hodnoty a tak si vybudovať vlastnú značku?

 

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali "áno", navštívte Vašu kariérovú poradkyňu a využite bezplatné služby kariérového poradenstva na UMB.

Kariérne centrum UMB Vám pomôže otvoriť dvere k Vášmu sebapoznaniu.

 

Kariérové poradkyne

Mgr. Jana Štefániková

Mgr. Jana Štefánikováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1137   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora
Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie