KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Čo je kariérové poradenstvo?

                                                               

          Ja, neviem.                           Ja, asi tiež neviem.

  • Kariérové poradenstvo predstavuje služby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry.

OECD