Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Ešte stále nepoužívaš študentský @?

Čo získaš, keď budeš používať svoj @student.umb.sk?

 

 

Pomoc počas štúdia:

 

 

 

 

V rámci Office 365 by sme chceli  upriamiť tvoju pozornosť hlavne na  aplikáciu Teams,

pomocou ktorej môžeš sledovať videoprednášky, robiť konzultácie  formou videohovorov a tiež aj cloudové  úložisko,

ktoré môžeš použiť na ukladanie, zdieľanie a zálohovanie súborov.

 

 

Už používaš svoj študentský @?

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.