Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Končiaci študenti UMB / GRADUATING STUDENTS

  • KONČIACI ŠTUDENTI

  Vážené študentky, vážení študenti,

  Dovoľujeme si Vás informovať, že sa nám postupne darí obnovovať softvérovú infraštruktúru zabezpečujúcu fungovanie univerzity. V termíne od 24. 7. 2023 bude sprístupnený Akademický informačný systém AIS2, do ktorého sa budete môcť od tohto termínu bezpečne prihlásiť svojím pôvodným heslom, na zmenu ktorého budete po prihlásení vyzvaní systémom (postup je uvedený nižšie). Následne AIS2 bude platformou, prostredníctvom ktorej Vám bude zaslané nové heslo do elektronickej pošty s doménou student.umb.sk.

  Termíny, ktorými je potrebné sa riadiť

  • Vloženie záverečných prác do CRZP študentmi:                         24. 7. – 4. 8. 2023
  • Prihlásenie sa na štátnu skúšku:                                                    24. 7. – 4. 8. 2023
  • Vypracovanie posudkov na ZP vedúcimi a oponentmi ZP:       7. – 16. 8. 2023
  • Zapísanie hodnotení predmetov do AIS2 učiteľmi:                    24. 7. – 9. 8. 2023
  • Štátne skúšky:                                                                                      21. – 25. 8. 2023

  Evidencia záverečných prác

  Záverečné práce (ZP) študentov, ktorí prácu do CRZP vložili v termíne do 18. 6. 2023, sú v AIS2 evidované s príznakom „finálna“. Títo študenti už prácu do CRZP nemusia opätovne vkladať.

   

  Končiaci študenti UMB / GRADUATING STUDENTS

  Študenti, ktorí vložili ZP do CRZP a je evidovaná s príznakom „rozpracovaná“, musia ZP do CRZP vložiť opätovne.

   

  Návod na zmenu hesla v AIS2

   

  Po prihlásení sa do AIS2, zadaním Vášho pôvodného hesla, Vás AIS2 vyzve na zmenu hesla, ktoré si vytvoríte sami. Zobrazí sa Vám dialógové okno s informáciou, že platnosť Vášho hesla vypršala. V prípade zmeny vzhľadu dialógového okna pre výzvu zmeny hesla budú informácie na tejto webovej stránke aktualizované, jedná sa o precizovanie technických nastavení s cieľom komfortnejšej práce v platforme AIS2.

  Končiaci študenti UMB / GRADUATING STUDENTS

  Návod na zmenu hesla

  Zmena_hesla_AiS.pdf (525 KB)

  Bližšie informácie, ako aj odpovede na Vaše otázky, Vám ochotne poskytnú na študijných oddeleniach príslušných fakúlt.

   

  • GRADUATING STUDENTS

  Dear students,

  We would like to inform you that we are gradually succeeding in renewing the software infrastructure ensuring the functioning of the University. The Academic Information System AIS2 will be made available from 24 July 2023 and you will be able to log in securely with your original password from this date, which you will be prompted to change by the system after logging in (see below for the procedure). AIS2 will then be the platform through which your new password will be sent to your email with the domain student.umb.sk.

  Dates to be followed:

  Submission of final theses to the CRZP by students:                      24 July - 4 August 2023

  Enrolment for the state exam in AIS2:                                                24 July - 4 August 2023

  Elaboration of reports on final theses

  by supervisors and opponents of the theses:                                   7 - 16 August 2023

  Entry of course assessments into AIS2 by teachers:                       24 July - 9 August 2023

  State examinations:                                                                                 21-25 August 2023

   

  Registration of final theses

  Students who submitted their final theses to the CRZP by the deadline of 18 June 2023 are registered in AIS2 with the "final" status. These students do not need to re-submit their theses into the CRZP.

  Končiaci študenti UMB / GRADUATING STUDENTS

  Tagging the thesis as “final“

  Students who have entered their final theses into the CRZP and it is registered with "in progress" status must re-enter their final theses into the CRZP.

  How to change your password in AIS2

  After logging in to AIS2 by entering your original password, AIS2 will prompt you to change the password you create yourself. You will see a dialog box informing you that your password has expired. If the appearance of the dialog box prompting password changes, the information on this web page will be updated; this is a clarification of the technical settings in order to make working in the AIS2 platform more comfortable.

  Končiaci študenti UMB / GRADUATING STUDENTS

  Further information, as well as answers to your questions, will be provided by the Study Departments of the respective Faculties.