Právnická fakulta

Právo (externá)
Odbor: PrávoForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: UPLATNENIE ABSOLVENTA Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môže aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie. Absolvent je schopný: - aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti, - používať právo pri riadení spoločenských procesov, - osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi, - aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.

Právo (denná)
Odbor: PrávoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: UPLATNENIE ABSOLVENTA Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môže aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie. Absolvent je schopný: - aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti, - používať právo pri riadení spoločenských procesov, - osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi, - aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.

Právo (externá)
Odbor: PrávoForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: UPLATNENIE ABSOLVENTA Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môže aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie. Absolvent je schopný: - aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti, - používať právo pri riadení spoločenských procesov, - osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi, - aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.

Právo (denná)
Odbor: PrávoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: UPLATNENIE ABSOLVENTA Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môže aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie. Absolvent je schopný: - aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti, - používať právo pri riadení spoločenských procesov, - osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi, - aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.

Obchodné a finančné právo (denná)
Odbor: Obchodné a finančné právoForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Obchodné a finančné právo (externá)
Odbor: Obchodné a finančné právoForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Menu

Právnická fakulta

Právnická fakulta


Komenského 20
974 00 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 31 11
fax: +421-48-412 51 27
http://www.prf.umb.sk 

GPS: 48.744842,19.146209