Pedagogická fakulta

Andragogika (denná)
Odbor: AndragogikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Andragogika (externá)
Odbor: AndragogikaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Evanjelikálna teológia a misia (denná)
Odbor: TeológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Predškolská a elementárna pedagogika (denná)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Predškolská a elementárna pedagogika (externá)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Pedagogika -vychovávateľstvo (denná)
Odbor: PedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Pedagogika - vychovávateľstvo (externá)
Odbor: PedagogikaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna práca (denná)
Odbor: Sociálna prácaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna práca (externá)
Odbor: Sociálna prácaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Psychológia (denná)
Odbor: PsychológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Andragogika (denná)
Odbor: AndragogikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Andragogika (externá)
Odbor: AndragogikaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Evanjelikálna teológia (denná)
Odbor: TeológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Evanjelikálna teológia (externá)
Odbor: TeológiaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (externá)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Predškolská pedagogika (denná)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Predškolská pedagogika (externá)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna pedagogika (denná)
Odbor: PedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna pedagogika (externá)
Odbor: PedagogikaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna práca (denná)
Odbor: Sociálna prácaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna práca (externá)
Odbor: Sociálna prácaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Andragogika (denná)
Odbor: AndragogikaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Andragogika (externá)
Odbor: AndragogikaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Didaktika hudobného umenia (denná)
Odbor: Odborová didaktikaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský, český
Didaktika hudobného umenia (externá)
Odbor: Odborová didaktikaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský, český
Didaktika výtvarného umenia (denná)
Odbor: Odborová didaktikaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Teológia (denná)
Odbor: TeológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Teológia (externá)
Odbor: TeológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Predškolská a elementárna pedagogika (denná)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Predškolská a elementárna pedagogika (externá)
Odbor: Predškolská a elementárna pedagogikaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Pedagogika (denná)
Odbor: PedagogikaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Pedagogika (externá)
Odbor: PedagogikaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna práca (denná)
Odbor: Sociálna prácaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský
Sociálna práca (externá)
Odbor: Sociálna prácaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby:

Menu

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta


Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 41 11
fax: +421-48-436 44 44
http://www.pdf.umb.sk 

GPS: 48.751046,19.1555