Pedagogická fakulta UMB

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.docent

Telefón 048/446 4227E-maillenka.rovnanova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.profesor

Telefón 048/446 4228, 4853E-mailbeata.kosova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF

Študijné oddelenie:

Mgr. Andrea Fudorová

Mgr. Andrea Fudorovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 4263E-mailandrea.fudorova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie
Ivona Bajsová

Ivona Bajsováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4248E-mailivona.bajsova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčokováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4264E-mailjanka.korcokova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie
Ing. Veronika Pivarčeková

Ing. Veronika Pivarčekováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4262E-mailveronika.pivarcekova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie