Filozofická fakulta UMB

Prodekan pre pedagogickú činnosť

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.odborny asistent

Telefón 048/446 5140, 7415E-mailiocenas@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.docent

Telefón 048/446 7119, 7412E-mailpeter.micko@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra histórie

 

Študijné oddelenie:

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 7410E-mailbarbora.podobova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketareferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7426E-mailivanna.feketa@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenkováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7426E-mailerika.paulenkova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Andrea Turanová

Andrea Turanováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7427E-mailandrea.turanova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Viera Urgelová

Viera Urgelováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7475E-mailviera.urgelova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
PhDr. Lucia Allmanová

PhDr. Lucia Allmanováreferent pre vedu a doktorandské štúdium

Telefón 048/446 7621E-maillucia.allmanova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť