Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Prodekanka pre štúdium a rozvoj

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.docent

Telefón 048/446 1224E-maillucia.rysova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV

Prodekan pre vedu a výskum

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.docent

Telefón 048/446 1226E-mailpeter.cajka@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV

 

Študijné oddelenie:

Bc. Anna Kyseľová

Bc. Anna Kyseľováštudijná referentka

Telefón 048/446 1237E-mailanna.kyselova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Studijné oddelenie
Eva Žalmanová

Eva Žalmanováštudijná referentka

Telefón 048/446 1225E-maileva.zalmanova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Studijné oddelenie