Ekonomická fakulta UMB

 

Prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.docent

Telefón 048/446 2130, 6315E-mailhussam.musa@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD.docent

Telefón 048/446 6616, 2140E-mailvladimir.uradnicek@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

 

Študijné oddelenie:

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátovávedúca študijného oddelenia

Telefón 048/446 6127E-maillucia.horvatova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Jana Matejková

Jana Matejkováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6132E-mailjana.matejkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Diana Výlupková

Diana Výlupkováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6125E-maildiana.vylupkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Daniela Gavalcová

Daniela Gavalcováref. vedeckovýsk. čin. a doktor. štúdia

Telefón 048/446 2141E-maildaniela.gavalcova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť