Právnická fakulta UMB

Prodekanka pre predagogickú činnosť

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.dEKAN FAKULTY

Telefón 048/446 3171E-mailivana.soskova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta

Prodekanka pre vedu a výskum

JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 3254E-mailmonika.nemethova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre vedu a výskum

Študijné oddelenie:

Božena Debnárová

Božena Debnárováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3110   +421918901724E-mailbozena.debnarova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Eva Patrášová

Eva Patrášováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3222   +421918901720E-maileva.patrasova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Jana Semjanová

Jana Semjanováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3121   +421918610132E-mailjana.semjanova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Ing. Beáta Brozmanová

Ing. Beáta Brozmanováreferent pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-mailbeata.brozmanova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková