Medzinárodný certifikát ECDL

Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECDL v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

Ak sa chceš stať atraktívnym pre budúcich zamestnávateľov a chceš sa uplatniť na trhu práce, tak práve pre teba je tu možnosť získať certifikát ECDL - European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítač. 

Vďaka certifikátu ECDL získaš aj zručnosti, ktoré ti umožnia rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vypracovanie úloh nielen z informatiky, ale aj z mnohých ďalších predmetov.
Medzinárodný certifikát môžeš v rámci projektu bezplatne získať výberom 4 z nasledujúcich modulov::

M2 – Základy práce s počítačom
M3 – Spracovanie textu
M4 – Tabuľkový kalkulátor
M5 – Používanie databáz
M6 – Prezentácia
M7 – Základy práce online
M9 – Práca s obrázkami a grafikou
M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Viac informácií o obsahu modulov nájdeš na:http://www.ecdl.sk/moduly-sylaby

POZOR!!! K dispozícii máme iba 2 000 voľných miest pre VŠ študentov na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.
Ak ťa naša ponuka zaujala, neváhaj a ešte dnes vyplň nasledujúci dotazník, ktorý nájdeš na: https://dotazniky.itakademia.sk/
Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu o tento certifikát bude možné testovanie aj na našej univerzite.

 

INFO