aktivita III.1 Ekonómia

  • inovácia študijných programov s využitím medzinárodných poznatkov a skúseností prostredníctvom prednáškových pobytov zahraničných expertov na Ekonomickej fakulte UMB a metodicko-výskumných pobytov domácich expertov na kvalitných zahraničných univerzitách, rozvoj spoločne zabezpečovaných študijných programov s partnerskými vysokými školami v zahraničí (Katolícka univerzita Eichstätt-Ingolstadt, Ekonomická univerzita v Krakove, Lotrinská univerzita v Nancy, Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši) a medzinárodná akreditácia vybraných študijných programov – aktivita III.1 Ekonómia