Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Otváracie hodiny predajne Belianum

OTVÁRACIE HODINY

Na základe uznesenia vlády, ktorej bol okres Banská Bystrica zaradený do bordovej farby, (2. stupňa ohrozenia) a v súlade s opatreniami v covid automate smie do obchodu:

Vydavateľstva. BELIANUM v režime OTP vstúpiť maximálne 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy obchodu a len s riadne nasadeným respirátorom FFP2, v opačnom prípade môže zamestnanec obchodu  zakázať vstup do predajne.

Tento oznam má účinnosť od: 25.10.2021

Preto Vám odporúčame využiť služby prostredníctvom E - shopu: www.publikacie.umb.sk

S úctou a pochopením predajca: Ing. Ivana Barančíková 

Vaše objednávky na publikácie môžete vykonať prostredníctvom e shopu:  www.publikacie.umb.sk  

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici