HODNOTENIE PEDAGÓGOV ZA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

HODNOTENIE PEDAGÓGOV ZA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Milé študentky,
milí študenti,

v období od 14. apríla do 22. mája 2016 máte príležitosť vyjadriť svoj názor a hodnotiť kvalitu výučby všetkých pedagógov, ktorí Vás v akademickom roku 2015/2016 vyučovali, a to prostredníctvom akademického informačného systému (AIS2).

Hodnotenie je anonymné.

Ako hodnotiť? Je to jednoduché:

  1. Kliknete na ADMINISTRATÍVNY SYSTÉM
  2. Potom na DOTAZNÍK - VYPLNENIE
  3. Otázky nemusíte vyplniť všetky naraz, môžete sa k ním vracať dovtedy, kým nepotvrdíte uloženie Áno. Ak potvrdíte Áno, už sa k ankete nedostanete a Vaše hodnotenie je definitívne ukončené.
  • Pri hodnotení pedagógov odpovedáte na 14 otázok.

Mieru kvality výučby vyjadrujete na stupnici od 1 do 5:

1 = veľmi vysoký stupeň kvality (maximálna miera súhlasu),
2 = vysoký stupeň kvality (vysoká miera súhlasu),
3 = stredný stupeň kvality (priemerná miera súhlasu),
4 = nízky stupeň kvality (veľmi nízka miera súhlasu),
5 = veľmi nízky stupeň kvality (minimálna miera súhlasu).
• Každú svoju odpoveď môžete doplniť o slovné hodnotenie.

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas.


,,Obrázkový manuál"

 

Ďakujeme za spoluprácu.