Zápis na AR 2019/2020

UTV UMB, pracovisko Poprad

Z Á P I S na akademický rok 2019/2020

 

18. septembra 2019 o 16.00 h:

Dejiny Slovenska so zameraním na regionálnu históriu

Informačné a komunikačné technológie

Kresba a maľba

Spoločenský a diplomatický protokol

Starostlivosť o telesné zdravie (zdravotný telocvik)

 

19. septembra 2019 o 16.00 h:

Permakultúra

Psychológia

Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier

Výživa a netradičné formy medicíny

 


 

KURZY:

Anglický jazyk pre začiatočníkov – PhDr. V. Balážová

Anglický jazyk pre pokročilých – Ing. A. Kozubíková

 

Zápisné

Študijné odbory: 100,- € na akademický rok za každý odbor štúdia, poberatelia dôchodkov 70,- € na akademický rok. Prosím Vás, prineste presnú sumu.

Jazykové kurzy: 100,- € na akademický rok.

Kto sa prihlásil na viac odborov/kurzov, môže zápis realizovať naraz, netreba chodiť zvlášť v obidva dni.

Kto sa z vážnych dôvodov nemôže zápisu zúčastniť vôbec, ozvite sa na utv.umb.poprad@gmail.com, dohodneme sa na ďalšom postupe.

 

Ďalšie informácie:

  • ostatné jazykové kurzy sa neotvárajú pre malý počet prihlásených uchádzačov,
  • definitívne počty zapísaných na jednotlivé odbory štúdia a do jazykových kurzov budú známe až po zápise a na základe týchto údajov bude upravený rozvrh,
  • študenti vyšších ročníkov, ktorí ešte neodovzdali prihlášku - aj vyššie ročníky štúdia musia vypisovať prihlášku, prosím Vás, pošlite ju čo najskôr na utv.umb.poprad@gmail.com, alebo poštou na pracovisko, alebo ju odovzdajte osobne na vrátnici pracoviska.