Informácie o štúdiu v akademickom roku 2020/2021

UTV UMB, pracovisko Poprad

V zmysle rozhodnutia vedenia UMB v Banskej Bystrici z 25. augusta 2020 bude vyučovanie v rámci programov Univerzity tretieho veku UMB rozdelené na dve časti – dokončenie predchádzajúceho letného semestra a začiatok nového semestra. Postup bude takýto:

Nový akademický rok začne od novembra 2020 a bude trvať do júna 2021, počet prednášok a dĺžka ich trvania sa prispôsobí časovým a priestorovým možnostiam pracoviska a vyučujúcich.

 

Plán otváraných študijných odborov v akademickom roku 2020/2021:

 1. Informačné a komunikačné technológie
 2. Kresba a maľba
 3. Permakultúra
 4. Psychológia
 5. Spoločenský a diplomatický protokol
 6. Slovenské dejiny so zameraním na regionálnu históriu
 7. Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier
 8. Tvorivé ruky (vo Svite)
 9. Výživa a netradičné formy medicíny
 10. Zdravotný telocvik – starostlivosť o telesné zdravie


Plán otváraných jazykových kurzov v akademickom roku 2020/2021:

 1. Anglický jazyk – začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
 2. Nemecký jazyk
 3. Španielsky jazyk

Prihlášku na štúdium (viď nižšie) je možné vytlačiť a vyplniť perom alebo vyplniť priamo v počítači – podľa toho, čo Vám vyhovuje viac.

Ak sa rozhodnete vyplniť prihlášku rukou, vytlačte si nižšie vložený pdf súbor, pozorne si ju prečítajte, vyplňte ju, podpíšte na druhej strane a doručte ju na UTV UMB v Poprade – vyberte si jeden spôsob: poštou na adresu pracoviska, oskenované mailom na utv.umb.poprad@gmail.com alebo osobne na vrátnicu pracoviska.

Ak sa rozhodnete vyplniť prihlášku v počítači, pozorne si ju prečítajte, vyplňte ju, podpíšte na druhej strane a pošlite ju mailom na utv.umb.poprad@gmail.com.

Na jednej prihláške môžete vyznačiť aj viac odborov štúdia.

 

Zápis na akademický rok 2020/2021

Zápis na nový akademický rok sa uskutoční prednostne elektronicky, teda bez osobnej účasti študentov. Vo výnimočnom prípade ho možno po dohode zrealizovať osobne.

O výsledkoch zápisu a otváraných študijných skupinách budú všetci prihlásení informovaní mailom.

 

Zápisné

Študijné odbory: 100,- € na akademický rok za každý odbor štúdia, poberatelia dôchodkov 70,- € na akademický rok.
Jazykové kurzy: 100,- € na akademický rok.

Zápisné je administratívny poplatok, ktorý sa v prípade prerušenia alebo ukončenia štúdia študentovi nevracia.

Spôsob úhrady zápisného bude prihláseným oznámený mailom na adresu uvedenú v prihláške. Ak nemáte vlastný email, poproste o kontakt známeho, nepôjde o častú komunikáciu, iba informácie k začiatku akademického roka.

 

Ďalšie informácie:

 • definitívne počty zapísaných na jednotlivé odbory štúdia a do jazykových kurzov budú známe až po zápise a na základe týchto údajov bude upravený rozvrh,
 • študenti vyšších ročníkov, ktorí ešte neodovzdali prihlášku – všetci musia vypisovať prihlášku a doručiť ju mailom alebo poštou alebo osobne na pracovisko.

 

Univerzita tretieho veku UMB, pracovisko Poprad si vyhradzuje právo neotvoriť všetky ponúkané odbory a kurzy, rozhoduje najmä počet prihlásených účastníkov.

 

 

Kontakt

telefón: 052/426 2327

email: utv.umb.poprad@gmail.com 

 

SÍDLO UNIVERZITY TRETIEHO VEKU UMB V POPRADE

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU UMB, pracovisko Poprad

Ekonomická fakulta UMB

Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade

Francisciho 910/8

058 01 Poprad