Informácie o štúdiu v akademickom roku 2019/2020

PONUKA ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA UTV UMB, PRACOVISKO POPRAD

 

 • DEJINY SLOVENSKA SO ZAMERANÍM NA REGIONÁLNU HISTÓRIU
 • STAROSTLIVOSŤ O TELESNÉ ZDRAVIE – ZDRAVOTNÝ TELOCVIK
 • PSYCHOLÓGIA
 • KRESBA A MAĽBA
 • PERMAKULTÚRA
 • SPOLOČENSKÝ A DIPLOMATICKÝ PROTOKOL
 • TURISTIKA A SPOZNÁVANIE REGIÓNU VYSOKÝCH TATIER
 • VÝŽIVA A NETRADIČNÉ FORMY MEDICÍNY
 • INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

 

 • KURZY – CUDZIE JAZYKY: ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY, TALIANSKY (týždenne)

                       – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – semestrálny kurz BEZ ÚHRADY ZÁPISNÉHO

 

PRIHLÁŠKY – môžete si vybrať z uvedených možností

 • osobne vyzdvihnúť aj odovzdať vyplnené (budova Inštitútu manažérskych systémov EF UMB v Poprade; tlačivá sú k dispozícii aj u informátorov)
 • elektronicky (www.umb.sk – Sekcia Štúdium – Celoživotné vzdelávanie – UTV Poprad)
 • elektronicky – na vyžiadanie – na adrese: utv.umb.poprad@gmail.com

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

 • do 10. septembra 2019

 

PODMIENKY PRIJATIA

 • vek 40 rokov a viac; invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku,
 • dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (je možné požiadať o výnimku),
 • účasť na zápise a úhrada ročného zápisného poplatku (viď nižšie),
 • zápis: 18. a 19. 9. 2019 – rozdelenie podľa odborov.

 

ZÁPISNÝ POPLATOK:

 • 100 EUR/akad. rok – ostatní .
 • 70 EUR*/akad. rok – poberatelia dôchodkov

                 * v odboroch, na ktoré sa prihlási menej ako 12 študentov bude poplatok 100 € pre všetkých;

 • poplatok za kurzy: 100 € bez rozdielu;
 • termín – najneskôr v deň zápisu; viac informácií po prijatí prihlášky

 

 

VÝUČBA v študijných odboroch

 • intenzita prednášok: zvyčajne každé 2 týždne, po troch rokoch Osvedčenie o absolvovaní (nie vysokoškolský diplom, ide o záujmové vzdelávanie),
 • čas konania prednášok: zvyčajne pracovné dni, prevažne po 15.00 h.,
 • miesto konania prednášok: priestory IMS EF UMB v Poprade, Francisciho 910/8, Poprad, prípadne podľa potreby (Kresba a maľba – ateliér, Turistika – učebňa + terén, Dejiny – učebňa a terén (múzeum, archív a pod.), Zdravotný telocvik – telocvičňa, Permakultúra – učebňa a terén).

 

Kontakt

telefón: 052/426 2327

e-mail: utv.umb.poprad@gmail.comsem môžete posielať prihlášky vyplnené elektronicky, otázky a požiadavky na bližšie informácie

 

 

SÍDLO UNIVERZITY TRETIEHO VEKU UMB V POPRADE

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU UMB, pracovisko Poprad

Ekonomická fakulta UMB

Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade

Francisciho 910/8

058 01 Poprad