Informácie o štúdiu v akademickom roku 2019/2020

Záujmové vzdelávanie UTV UMB, pracovisko Poprad

 • Výživa a netradičné formy medicíny
 • Starostlivosť o telesné zdravie – zdravotný telocvik
 • Psychológia
 • Kresba a maľba
 • Spoločenský a diplomatický protokol
 • Dejiny Slovenska so zameraním na regionálnu históriu
 • Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Kurzy - Cudzie jazyky: anglický, nemecký, španielsky, taliansky

 

Výučba

 • intenzita prednášok: zvyčajne každé dva týždne
 • čas konania prednášok: zvyčajne pracovné dni, prevažne po 15.00 h
 • miesto konania prednášok: priestory Ekonomická fakulta UMB, Inštitút manažérskych systémov v Poprade, Francisciho 910/8, Poprad (okrem: Kresba a maľba (ateliér), Turistika (učebňa + terén), Zdravotný telocvik (telocvičňa) a podľa potreby – napríklad návštevy alebo exkurzie)

 

Podmienky prijatia

 • vek 40 rokov a viac; invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku
 • dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (je možné požiadať o výnimku)
 • účasť na zápise a úhrada ročného zápisného poplatku (viac nižšie)
 • zápis na ďalší akademický rok: september 2019

 

ZÁPISNÝ POPLATOK:

 • 70 EUR/akad. rok – dôchodcovia*
 • 100 EUR/akad. rok – ostatní

*v odboroch, na kt. sa prihlási <12 študentov je poplatok 100 € pre všetkých; poplatok za kurzy: 100 € bez rozdielu

 

Kontakt

e-mail: utv.umb.poprad@gmail.com

poštová adresa: Univerzita tretieho veku UMB, EF UMB, IMS v Poprade, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad