AR 2019/2020

UTV UMB, pracovisko Poprad

ukončenie akademického roka 2019/2020

V zmysle rozhodnutia vedenia UMB v Banskej Bystrici z 25. augusta 2020 bude vyučovanie v rámci programov Univerzity tretieho veku UMB rozdelené na dve časti – dokončenie predchádzajúceho letného semestra a začiatok nového semestra.

Postup bude takýto:

Ukončenie výučby letného semestra 2019/2020, ktorá bola prerušená v dôsledku Covid-19 až do odvolania, rovnako ako všetky ostatné aktivity súvisiace s výučbou v rámci Univerzity tretieho veku, bude prebiehať najskôr od 28. septembra 2020.

Stretnutia, ktoré sa na jar a v lete nestihli zrealizovať budú prebiehať tak, aby bol prerušený letný semester dokončený.

Dĺžka trvania prednášok sa prispôsobí časovým a priestorovým možnostiam pracoviska a vyučujúcich (napr. je možné, že namiesto stretnutí obtýždeň budú stretnutia niekoľko týždňov alebo dní po sebe, alebo napr. namiesto troch plánovaných stretnutí po jednej hodine budú dve stretnutia po 1,5 hodiny a pod.). Plánovaný termín promócie je v auguste budúceho roka spolu s absolventmi končiacimi v nadchádzajúcom akademickom roku.