Odborníčka na zdravú výživu na UTV UMB v Poprade

Odborníčka na zdravú výživu na UTV UMB v Poprade

V rámci študijného odboru Výživa a netradičné formy medicíny absolvovali študentky Univerzity tretieho veku v Poprade dňa 22.02.2017 besedu so známou odborníčkou na zdravú výživu a autorkou mnohým odborných knižných publikácií zameraných na danú problematiku. Mgr. Antónia Mačingová prispela svojimi skúsenosťami k naplneniu cieľa štúdia daného odboru a zároveň poskytla študentkám neoceniteľné poznatky, keďže sa s nimi podelila o svoje skúsenosti v oblasti zdravého životného štýlu.