Termín prihlásenia na UTV sa predlžuje!

Oznamujeme záujemcom o štúdium na UMB UTV stredisko Martin, že termín podávania prihlášok pre akademický rok 2019/2020 sa predlžuje do 31. júla 2019.