Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


INFORMÁCIE O PONUKE

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU V MARTINE

V rámci celoživotného vzdelávania na UMB – UTV pracovisko Martin v akademickom roku 2020 – 2021 bude pokračovať štúdium v nasledovných študijných odboroch:

 

3-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 • Anglický jazyk (pre začiatočníkov)
 • Ruský jazyk
 • Dejiny výtvarného umenia
 • Informatika (Práca s počítačom)
 • Prírodné bohatstvo Slovenska
 • Psychológia
 • Spoločenský a diplomatický protokol
 • Výživa a zdravie

 

Ponuka nových odborov:

3-ročné štúdium

 • Dejiny výtvarného umenia
 • Dejiny filozofie a myslenia ľudstva

1-ročné štúdium

 • Záhradná architektúra, Poradca záhradkára a ovocinára, Liečivé rastliny, Joga pre zdravie, Anglická konverzácia (pre pokročilých), Dejiny umenia (pokračovanie).

 

Na 3-ročné štúdium môžu byť prijatí záujemcovia nad 40 rokov a invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek. Prijímacie skúšky sa nerobia. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. O výnimku zo vzdelania je možné požiadať vedenie UMB-UTV.
Pri 1-ročnom štúdiu nie je rozhodujúci vek ani vzdelanie.

 

Poplatok za štúdium (platí sa v hotovosti pri zápise):

 • dôchodcovia a ZŤP 70,- € , záujemcovia v aktívnom veku (pracujúci) 90,- € za akademický rok (2 semestre).

Pre otvorenie ročníka je potrebných minimálne 20 záujemcov. Pri menšom počte prihlásených (15-20) sa poplatok zvyšuje: dôchodcovia 80,- €, pracujúci 100,- €, v jazykových skupinách pri počte 10 -15 poslucháčov všetci 100,- €.

 

Prihlásenie na štúdium: do 31. augusta 2020

 • e-mailom: klenovamaria@gmail.com 
 • poštou alebo osobne na adresu: Turčianska knižnica, Divadelná 5, Martin (obálku označiť UTV)

Na prihlášku uviesť meno, študijný odbor, kontakt: telefón, mobil, e-mail.

 

Informácie: www.utv.umb.sk, 0915 855 136 , klenovamaria@gmail.com

 

O otvorení ročníkov a termíne zápisu budú uchádzači informovaní po uzávierke prihlášok.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici