Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Celoživotné vzdelávanie UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

INFORMÁCIE O PONUKE

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU V MARTINE

V rámci celoživotného vzdelávania na UMB – UTV pracovisko Martin v akademickom roku 2020 – 2021 bude pokračovať štúdium v nasledovných študijných odboroch:

 

3-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

Ponuka nových odborov:

3-ročné štúdium

1-ročné štúdium

 

Na 3-ročné štúdium môžu byť prijatí záujemcovia nad 40 rokov a invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek. Prijímacie skúšky sa nerobia. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. O výnimku zo vzdelania je možné požiadať vedenie UMB-UTV.
Pri 1-ročnom štúdiu nie je rozhodujúci vek ani vzdelanie.

 

Poplatok za štúdium (platí sa v hotovosti pri zápise):

Pre otvorenie ročníka je potrebných minimálne 20 záujemcov. Pri menšom počte prihlásených (15-20) sa poplatok zvyšuje: dôchodcovia 80,- €, pracujúci 100,- €, v jazykových skupinách pri počte 10 -15 poslucháčov všetci 100,- €.

 

Prihlásenie na štúdium: do 31. augusta 2020

Na prihlášku uviesť meno, študijný odbor, kontakt: telefón, mobil, e-mail.

 

Informácie: www.utv.umb.sk, 0915 855 136 , klenovamaria@gmail.com

 

O otvorení ročníkov a termíne zápisu budú uchádzači informovaní po uzávierke prihlášok.