INFORMÁCIE O PONUKE

 

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU V MARTINE

v akademickom roku 2019 – 2020

ponúka záujmové vzdelávanie

v nasledovných študijných odboroch

 

3 - ROČNÉ ŠTÚDIUM

 • Anglický jazyk (pre začiatočníkov)
 • Anglická konverzácia (pre pokročilých)
 • Ruský jazyk
 • Dejiny výtvarného umenia
 • Informatika (Práca s počítačom)
 • Prírodné bohatstvo Slovenska
 • Psychológia
 • Spoločenský a diplomatický protokol
 • Výživa a zdravie

 

1 - ROČNÉ ŠTÚDIUM

 • Záhradná architektúra
 • Poradca záhradkára a ovocinára
 • Liečivé rastliny
 • Joga pre zdravie

 

Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia nad 40 rokov a invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek. Prijímacie skúšky sa nerobia. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

 

Poplatok za štúdium (platí sa v hotovosti pri zápise):

dôchodcovia a ZŤP 70,- €, záujemcovia v aktívnom veku (pracujúci) 90,- € za akademický rok (2 semestre).

Pre otvorenie ročníka sú potrební minimálne 20 záujemcovia. Pri menšom počte prihlásených sa poplatok zvyšuje (dôchodcovia 80,- € a pracujúci 100,- €).

 

Prihlásiť sa na štúdium je možné do 30. júna 2019 e-mailom (klenovamaria@gmail.com) alebo poštou na adresu:

 • Obchodná akadémia (UTV), Bernolákova 2, 036 01 Martin

(uviesť meno, študijný odbor a kontakt - telefón, mobil, e-mail)

 

Informácie: www.utv umb.sk, 0915 855 136, klenovamaria@gmail.com.

O otvorení odborov a termíne zápisu budú uchádzači informovaní po uzávierke prihlášok.