Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Exkurzie a zájazdy 2018/2019

28. 2. 2019 – Liptovský Mikuláš

a/ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

b/ Galéria P.M.Bohúňa

 

apríl – Po stopách Esterházyovcov - organizované cez cestovnú kanceláriu KAINAR

apríl – Po pamiatkach Turca s Mgr. Adrianou Reťkovskou, PhD. a Ing. arch. Karolom Ďurianom, PhD.

 

2. 5. 2019 – Rakúsko

a/ Carnuntum (archeologický park)

b/ Čokoládovňa Hauswirth v obci Kittsee

 

16. 5. 2019 – Bratislava – výskum pamiatok (Ing. arch. K. Ďurian, PhD. a Mgr. Adriana Reťkovská, PhD.)

 

30. 5. 2019 – Gaderská dolina – prírodná rezervácia Padva (RNDr. Danka Bernátová, CSc.)

 

jún – Kroměříž – historické záhrady + prehliadka kultúrnych pamiatok mesta

 

Exkurzie sa uskutočnia pri počte min. 40 záujemcov, uvedené termíny sú orientačné.

Odchody autobusu budú z Martina.

 

V prípade záujmu kontaktujte

Ing. Mária Kleňová, PhD.
klenovamaria@gmail.com
Mob. tel.: 0915 855 136
Tel.: 043 422 12 21 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici