Zrušená exkurzia

EXKURZIA - organizovaná UTV UMB na východné Slovensko v dňoch 5. júla 2019 – 6. júla 2019; resp. 5. júla 2019 do Nitry - z organizačných dôvodov NEBUDE.

Ďalšie informácie záujemcom budú poskytnuté na č. tel. +42148 446-6230, prípadne osobne v kancelárii UTV EF- Cesta na amfiteáter č. 1, 5. poschodie, č. dverí 526."

Anna Simanová