Vernisáž výtvarných prác študentov UTV BB - Kresba a maľba

Výtvarné práce študentiek a študentov UTV UMB – študijný odbor Kresba a maľba pod vedením Mgr. Nory Trnkovej Kúdelkovej, PhD. a PaedDr. Jany Kožuškovej, PhD.