Program Finančná gramotnosť v AR 2018/2019

„Vážení záujemcovia o štúdium na Univerzite tretieho veku UMB!

Dávame Vám do pozornosti, že dodatočne na tento akademický rok 2018 – 2019, bol schválený úspešný a atraktívny program FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ.

Dodatočný termín prednášok a zápisu bude oznámený na našej stránke.

Upozorňujeme záujemcov, že prednášky v zimnom a letnom semestri, budú pre každého účastníka zdarma - bezplatne."