Oznam - termín zápisu na akademický rok 2019/2020

Oznamujeme záujemcom o štúdium na Univerzite tretieho veku UMB, že zápis na štúdium v akademickom roku 2019/2020 bude v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter č. 1

v termínoch:

  • 11. septembra 2019 – STREDA o 13.00 h – ZÁPIS do prvých ročníkov jednotlivých študijných odborov
  • 12. septembra 2019 – ŠTVRTOK o 13.00 h - ZÁPIS do vyšších ročníkov jednotlivých študijných odborov

 

Podrobnejšie viď Ponukový list na akademický rok 2019/2020