Oznam - Finančná gramotnosť

Oznamujeme záujemcom o vzdelávanie na UTV UMB, že dňa 16. novembra 2018 o 15.00 h. v novej budove Ekonomickej fakulty, Cesta na amfiteáter č. 1, otvárame bezplatné štúdium Finančnej gramotnosti, na prízemí v posluchárni č. 1. Prednášky sú bezplatné. Tešíme sa na Vašu účasť

 

Doc. Ing. Irena Šulajová, CSc.

manažérka UTV