Možnosť účinkovať v spevokole

I N F O R M Á C I A

o ponuke členstva v Baníckom spevokole Staré Hory, pod vedením pána Sarinca, Jána Lepku a ďalších.

Stretnutia a nácvik účinkujúcich je v priestoroch, ktoré sa nachádzajú na Starých Horách, teda bolo by potrebné dochádzať v dohodnutých termínoch.

Bližšie informácie, prípadne kontakt na UTV: EF UMB, Cesta na amfiteáter č. 1 (Tel.: +421 48 416 6230)

Anna Simanová