Študijné programy

Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. Semester je spravidla rozdelený do siedmich sústredení formou prednášok a konzultácií, praktických cvičení, okrem exkurzii, ak učebný plán neurčí inak.

 

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

 • Fytoterapia 
 • Zdravoveda 
 • Záhradníctvo – zeleninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo 
 • Záhradná architektúra 
 • Moja planéta Zem a Včelárstvo 
 • Výživa a zdravie 
 • Pamiatky UNESCO doma a v zahraničí 
 • Umenie – Dejiny a teória výtvarného umenia 
 • Umenie – Výtvarné umenie – kresba a maľba 
 • Dejiny európskej civilizácie
 • Etnológia 
 • Právo 
 • Spoločenský a diplomatický protokol – Etika 
 • Psychológia 
 • Tréning pamäti 
 • Informačné a komunikačné technológie 
 • Astronómia 
 • Jazyk anglický 
 • Jazyk nemecký 
 • Jazyk francúzsky 
 • Jazyk taliansky 
 • Jazyk španielsky 
 • Jazyk ruský 
 • Jazyk latinský 

 

Podmienkou prijatia na štúdium je minimálne úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou a vek nad 40 rokov. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o výnimku.

 

Prijímacie skúšky sa nekonajú.

 

Kontakt:

E-mail: utv.bb@umb.sk