Oznam rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k organizácii štúdia na UTV

Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 25. 8. 2020 prijalo nasledovné rozhodnutia k organizácii štúdia na Univerzite tretieho veku na UMB (ďalej len UTV):

  1. Obnovenie výučby na UTV začne najskôr 28. septembra 2020.
  2. Realizácia nového akademického roka 2020/2021 na UTV so začiatkom v novembri 2020 zostáva v platnosti.
  3. Zápisy do 1. ročníka UTV sa uskutočnia individuálne pre každý študijný odbor podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený.

                                                                                                                                         doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

                                                                                                                                         rektor UMB