Oznam o odložení výučby na UTV UMB

Oznam o odložení výučby na UTV UMB

Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodlo, že dokončenie nezrealizovanej výučby za letný semester akademického roku 2019/2020 a zápis na akademický rok 2020/2021 sa odkladajú na neurčito.

Obnovenie výučby na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici bude podmienené priaznivou epidemiologickou situáciou. O začiatku výučby na UTV Vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za porozumenie.

Všetkým priaznivcom UTV prajeme predovšetkým pevné zdravie a tešíme sa na spoločné stretnutie na pôde našej univerzity.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB