Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Odovzdanie osvedčení absolventkám a absolventom UTV v Martine

Akademický rok 2019/2020 sa kvôli prerušeniu, ktoré bolo spôsobené protipandemickými opatreniami, dokončuje na Univerzite tretieho veku s ročným oneskorením. V Martine sme 8. júna 2021 odovzdali osvedčenia 15 absolventkám a absolventom v študijných programoch informatika a prírodné bohatstvo Slovenska.

Všetkým úspešným absolventkám a absolventom záujmového vzdelávania na UTV srdečne blahoželáme!

 

Odovzdanie osvedčení absolventkám a absolventom UTV v MartineOdovzdanie osvedčení absolventkám a absolventom UTV v Martine