Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Absolventky a absolventi v AR 2019/2020 na UTV v Banskej Bystrici

Akademický rok 2019/2020 absolvovalo na UTV v Banskej Bystrici spolu 26 študentov a študentiek v študijných programoch:

  • psychológia
  • tréning pamäti
  • právo
  • dejiny a teória výtvarného umenia
  • kresba a maľba

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom, prajeme pekné leto a tešíme sa na opätovné stretnutie na niektorom z ďalších študijných programov či na ďalších aktivitách organizovaných UTV. 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici