Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UTV Banská Bystrica

PLATBY

V akademickom roku 2021/2022 Vám ponúkame nasledovné študijné programy:

3-ročné štúdium ukončené skúškou a slávnostným odovzdaním osvedčenia o absolvovaní UTV:

Študijný program Garant-ka / lektor-ka
zdravoveda MUDr. Tatiana Geistová, MUDr. Karol Mika
možnosti pohybových aktivít z hľadiska veku PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
fytoterapia MUDr. Karol Mika
záhradníctvo Mgr. Zuzana Piliarová
potraviny pre zdravie človeka Ing. Vladimír Niederland
moja planéta Zem a včelárstvo doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., Ing. Pavel Filo
dejiny a teória výtvarného umenia Mgr. Martina Martincová

svetové dedičstvo UNESCO a Slovensko

PhDr. Zuzana Drugová
etnológia PhDr. Zuzana Drugová
médiá a múzeum v praxi etnológa Mgr. Mária Trubínyová
kresba a maľba Mgr. art. Dana Iliašová Mazalová, ArtD.
kresba a maľba PaedDr. Jana Kožušková, PhD. 
kresba a maľba Mgr. Nora Trnková Kúdelková
kresba a maľba Zdenka Peerová, akademická maliarka
maľba na textil Zdenka Peerová, akademická maliarka
cesta umelca Mgr. art. Svetlana Poltanová
filmové umenie a autorská tvorba Mgr. art. Michaela Sabov Tettingerová
spoločenský a diplomatický protokol doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
dejiny európskej civilizácie PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
právo Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
psychológia PhDr. Anna Blanáriková
tréning pamäti PhDr. Anna Blanáriková
informačné a komunikačné technológie doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., Ing. Dana Horváthová, PhD.
fotografia Ing. Ján Horváth
astronómia RNDr. Stanislav Kaniansky
anglický jazyk

PhDr. Mária Badinská, PhD., Mgr. Alica Frühwaldová, Mgr. Dagmar Baranková

nemecký jazyk Mgr. Andrea Rusnáková, PhD., PhDr. Jarmila Vicianová
francúzsky jazyk  doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
ruský jazyk  PhDr. Elena Slobodníková
taliansky jazyk  doc. Mgr. Katarína Klimová, PhD.
španielsky jazyk  Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

 

1-ročné štúdium:

Študijný program                               Garant-ka / lektor-ka                                                        
maľba na skle                      Zdenka Peerová, akademická maliarka       
maľba na textil Zdenka Peerová, akademická maliarka 
základy čínskeho jazyka Jianwei Wang

 

1-ročné štúdium online:

Študijný program                                Garant-ka / lektor-ka                                                       
 pripravujeme                                          

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici