Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prihláška

 

Pracovisko:
Študijný program:
Osobné údaje
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Korešpondenčné údaje
Ulica:Číslo:
Mesto:PSČ:
Kontaktné údaje
E-mail:
Ďalšie údaje:
Poberateľ/ka dôchodku:
Poznámky:
Miesto a dátum
V:Dátum:
Vyhlasujem, že pred poskytnutím osobných údajov mi boli prevádzkovateľom poskytnuté informácie v súlade s článkom 13 GDPR
Nie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici