Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Promócie študentov UTV v roku 2016

24. 6. 2016 aula Rotunda Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Pozrite si krátke video, ako promócie na UTV zaznamenala TV Hronka.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici