Kontakty

UTV Banská Bystrica

Univerzita tretieho veku pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

(kancelária č. 526 v novej budove Ekonomickej fakulty UMB)

 

Korešpondenčná adresa:

Univerzita tretieho veku pri UMB v Banskej Bystrici

Národná 12

974 01 Banská Bystrica

 

Manažérka: Ing. Dagmar Kubišová

tel.: 048/446 62 30, mobil: 0915 855 133

e-mail: utv.bb@umb.sk

 


 

UTV Martin

Vedúca pracoviska: Ing. Mária Kleňová, PhD.

mobil: 0915 855 136

e-mail: utv.mt@umb.sk

 


 

UTV Poprad

Vedúca pracoviska: Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

tel.: 052/426 23 27

e-mail: utv.pp@umb.sk