Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prihláška na aktivity KC UMB

Názov aktivity:
Osobné údaje
Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Prílohy
-
Poznámky
-
Miesto a dátum
V:Dátum:
Vyhlasujem, že pred poskytnutím osobných údajov mi boli prevádzkovateľom poskytnuté informácie v súlade s článkom 13 GDPR a informácie o právach dotknutej osoby.
Nie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici