Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dokumenty

Pri žiadosti o prerušenie a o opätovné zaradenie do štúdia, o predčasné ukončenie štúdia, prípadne o odklad záverečných skúšok je potrebné použiť príslušné tlačivo.

 

Študijný poriadok


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici