Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

Vzdelávací program Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia je štruktúrovaný na samostatné moduly pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca pre:

  • učiteľa,
  • vychovávateľa,
  • pedagogického asistenta,
  • majstra odbornej výchovy.